top of page

Ochrana dat

Prohlášení o ochraně údajů a zásady používání souborů cookie

PLOSE Parkhotel se sídlem v Palmschoß 294/1 39042 Brixen, BZ (dále jen Plose Parkhotel) se vždy snaží chránit online soukromí svých uživatelů. Tento dokument byl připraven v souladu s článkem 13 Nařízení EU 2016/679 (dále jen „Nařízení“), abyste se seznámili s našimi zásadami ochrany osobních údajů a porozuměli tomu, jak bude s vašimi osobními údaji nakládáno, když používáte naše webové stránky a v případě potřeby Váš Výslovně a vědomě dát souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (platí pouze pro osoby starší 16 let). Vámi poskytnuté nebo jinak získané informace a údaje při využívání našich služeb na webových stránkách (dále jen „služby“) budou zpracovány v souladu s ustanoveními Nařízení a povinnostmi mlčenlivosti, které ovlivňují činnost Správce. zpracováno.

V souladu s ustanoveními Nařízení je zpracování prováděné Ploseparkhotelem založeno na zásadách zákonnosti, poctivého zpracování, transparentnosti, omezení účelu, omezení ukládání, minimalizace údajů, přesnosti, integrity a důvěrnosti.

ADRESÁŘ

 • Odpovědnost

 • Osobní údaje, které jsou předmětem zpracování

 • Navigační údaje

 • Zvláštní kategorie osobních údajů

 • Údaje poskytnuté dobrovolně subjektem údajů

 • Soubory cookie

 • Účel zpracování

 • Právní základ a povinná nebo fakultativní povaha zpracování

 • Příjemci osobních údajů

 • Zpřístupnění osobních údajů

 • Uchovávání osobních údajů

 • Práva subjektů údajů

 • Změny

 

Odpovědnost
Správcem údajů pro zpracování prováděné na webových stránkách je Plose Park Hotel, jak je uvedeno výše. Pro informace o zpracování osobních údajů Správcem, včetně seznamu zpracovatelů pověřených zpracováním údajů, pište na adresu: info@ploseparkhotel.com

Osobní údaje, které jsou předmětem zpracování
Informujeme Vás, že na základě Vaší navigace na webových stránkách bude správce zpracovávat osobní údaje sestávající z identifikátoru jako je Vaše jméno, identifikační číslo, online identifikátor, poštovní adresa, emailová adresa, telefonní číslo (pevná linka a/nebo mobilní komunikace) nebo jeden nebo více prvků vaší fyzické, fyziologické, psychologické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity může existovat za účelem identifikace nebo zpřístupnění subjektu údajů (dále jen „osobní údaje“).

Osobní údaje zpracovávané prostřednictvím webových stránek jsou následující:

Navigační údaje
Počítačové systémy a softwarové postupy používané k provozování webových stránek shromažďují při běžném provozu některé osobní údaje, jejichž přenos je implicitně součástí komunikačních protokolů internetu. Tyto informace se neshromažďují, aby byly spojeny s identifikovanými subjekty údajů, ale vzhledem ke své povaze mohou umožnit identifikaci uživatelů prostřednictvím zpracování a spojení s údaji třetích stran. Tato kategorie dat zahrnuje IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli připojujícími se k webu, URI (Uniform Resource Identifier) adresy požadovaných zdrojů, čas požadavku, způsob, jakým je požadavek podán. odeslané na server, velikost souboru přijatého v odpovědi, číselný kód označující stav odpovědi serveru (úspěšná, chyba atd.) a další parametry související s operačním systémem a výpočetním prostředím. Tyto údaje slouží výhradně k získávání anonymních statistických informací o používání webových stránek a k ověření jejich správného fungování, odhalování anomálií a/nebo zneužití a jsou ihned po zpracování vymazány. Údaje mohou být použity k určení odpovědnosti v případě hypotetických počítačových zločinů proti webové stránce nebo třetím stranám. Kromě této možnosti budou data shromážděná na webových stránkách po krátké době vymazána.

Zvláštní kategorie osobních údajů
Pokud použijete naše webové stránky k podání žádosti o zaměstnání (nebo nám ji zašlete e-mailem), může dojít k přenosu vašich osobních údajů, které spadají pod zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v článku 9 Nařízení, doslova „ […] osobní údaje odhalující rasový a etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborech, jakož i […] genetické údaje, biometrické údaje k jednoznačné identifikaci fyzické osoby, údaje o zdravotním stavu nebo údaje týkající se sexuálního života nebo sexuální orientace fyzické osoby.“ Tyto údaje prosím nezveřejňujte, pokud to není nezbytně nutné. Výslovně Vás informujeme, že Správce nemůže nést odpovědnost v souvislosti s předáváním zvláštních kategorií osobních údajů, avšak v případě absence výslovného souhlasu se zpracováním těchto údajů (samozřejmě můžete zaslat životopis). z jakéhokoli důvodu může stále obdržet námitky jakéhokoli druhu, protože v tomto případě je zpracování povoleno, protože se týká údajů jasně zveřejněných subjektem údajů v souladu s čl. 9 odst. 1 písm. e) nařízení. Upozorňujeme však, že jak je uvedeno výše, je důležité poskytnout výslovný souhlas se zpracováním zvláštních kategorií osobních údajů, pokud se rozhodnete tyto informace předat.

Také vás informujeme, že odpovědná osoba může za účelem výběru uchazečů analyzovat sociální profily, které jsou volně přístupné na internetu pro profesionální účely (např. LinkedIn).

Údaje poskytnuté dobrovolně subjektem údajů
Když na webu využíváte určité služby (např. poptávkový, kontaktní nebo rezervační formulář), můžeme zpracovávat osobní údaje třetích stran, které zašlete správci údajů. V těchto případech jste správcem údajů, který přebírá veškeré zákonné povinnosti a závazky. V tomto smyslu nám poskytujete maximální možné odškodnění ve vztahu k jakýmkoli výhradám, nárokům, nárokům na náhradu škody vzniklým zpracováním atd., které může Správce obdržet od třetích stran, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím používání funkcí Webu byla zpracována v rozporu s aktuálními předpisy o ochraně osobních údajů. Pokud v rámci používání webových stránek poskytujete nebo jinak zpracováváte osobní údaje třetích stran, v každém případě zaručujete, že tento konkrétní případ zpracování je založen na vhodném právním základě v souladu s článkem 6 Nařízení, který zpracování legitimizuje. daných informací.

Soubory cookie, obecné informace o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které webová stránka umístí na pevný disk klientského počítače a pomocí prohlížeče uloží malé množství informací z webové stránky po určitou dobu. Obecně existují různé typy souborů cookie. Některé jsou nezbytné pro fungování webu, například: B. Soubory cookie navigace nebo nákupního košíku. Existují také takzvané analytické cookies, které obsahují informace – např. B. o počtu návštěvníků webu a cestě návštěvníků na web. Funkční soubory cookie umožňují webu zapamatovat si vaše volby (např. zvolená nastavení filtru nebo automatické přednastavení jazyka webu).

Existují také cookies, tzv. profilovací cookies, které zaznamenávají preference a akce uživatele. Na základě těchto informací je vytvořen uživatelský profil. Slouží ke spojení reklamních sdělení se zájmy uživatelů a umožňuje tak více reklamy specifické pro cílovou skupinu. V mnoha případech se jedná o soubory cookie třetích stran, které provozovatel webu používá k vysílání personalizované reklamy.

Povinnost souhlasu s cookies

Návštěvníci webu musí aktivně souhlasit s nastavením cookies, které nejsou nezbytné pro funkčnost webu a také mají právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Tato webová stránka používá ke správě tohoto práva technologii zvanou CMP (Consent Management Platform). Při vstupu na web se zobrazí banner, který informuje uživatele webu o používání souborů cookie, nabízí mu různé možnosti souhlasu (souhlas se všemi soubory cookie, jednotlivými kategoriemi souborů cookie nebo každou jednotlivou cookie samostatně) a poskytuje podrobné informace o různých souborech cookie. . CMP si pamatuje nastavení uživatele webu a použije je znovu při příští návštěvě webu. Zde může návštěvník webu uplatnit právo na odstoupení od smlouvy nebo upravit nastavení.

Blokujte soubory cookie pomocí nastavení prohlížeče:

Firefox

Klikněte na nabídku a klikněte na Nastavení.
Přejděte na kartu Ochrana osobních údajů.
V oblasti „Kronika“ vyberte „Vytvořit podle uživatelem definovaných nastavení“ pod „Firefox vytvoří kroniku:“.
V možnostech výběru, které se nyní zobrazí, zrušte zaškrtnutí políčka „Přijmout soubory cookie“
Klikněte na tlačítko OK".
Podrobné informace naleznete na: https://support.mozilla.org/de/kb/Cookies-blockieren

Google Chrome

Klikněte na nabídku a klikněte na Nastavení.
V dolní části klikněte na „Zobrazit pokročilá nastavení“.
V části „Ochrana osobních údajů“ klikněte na „Nastavení obsahu…“.
V části Cookies vyberte „Blokovat ukládání dat pro všechny webové stránky“.
Klepněte na tlačítko Hotovo.
Podrobné informace naleznete na: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de

Internet Explorer

Otevřete „Možnosti Internetu“ pod položkou nabídky „Doplňky“ nebo, pokud se lišta nabídek nezobrazuje, klikněte na symbol nabídky a klikněte na „Možnosti Internetu“.
Klikněte na kartu „Soukromí“.
Pomocí posuvníku se můžete rozhodnout mezi několika fázemi zpracování souborů cookie. Pokud je ovladač nahoře, všechny cookies jsou blokovány, pokud je dole, všechny jsou povoleny.
Klikněte na tlačítko OK".
Podrobné informace naleznete na: https://windows.microsoft.com/de-de/windows7/block-enable-or-allow-cookies

 

Safari

V Nastavení klikněte na „Soukromí“
V oblasti „Přijmout soubory cookie“ můžete určit, zda a kdy má Safari ukládat soubory cookie webových stránek. Pro více informací klikněte na tlačítko Nápověda (označeno otazníkem)
Podrobné informace naleznete na: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

Účel zpracování
Zpracování, které hodláme provést (v případě potřeby) s vaším výslovným souhlasem, má následující účely:

Pro umožnění poskytování služeb, o které jste požádali
Reagujte na požadavky zákaznických služeb, žádosti o informace nebo rezervace
Analýza životopisů a kontaktování uchazečů, kteří odeslali své žádosti
Dodržujte veškeré právní, účetní a daňové povinnosti
Marketingové účely: Poskytnuté údaje mohou být po předchozím výslovném a konkrétním souhlasu použity pro zasílání reklamních a marketingových sdělení, včetně zasílání newsletterů a průzkumů trhu, pomocí automatizovaných (SMS, MMS, email, push notifikace) a ne - jsou zpracovávány automatizované (poštovní, Call centrum) systémy. Právním základem pro zpracování Vašich údajů pro tyto účely je čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Souhlas se zpracováním pro přímý marketing je volitelný a závisí na vaší svobodné volbě, takže neposkytnutí vašeho souhlasu pro tento účel nebude mít vliv na používání Služeb.


Právní základ a povinná nebo fakultativní povaha zpracování
Právním základem pro zpracování osobních údajů pro účely uvedené v části 3 písm. a-b-c) je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (plnění smlouvy), neboť zpracování údajů je nezbytné pro poskytnutí služeb nebo pro reakci na žádosti dotčené osoby. Poskytnutí osobních údajů pro tyto účely je dobrovolné, pokud tak neučiníte, znemožní aktivaci služeb poskytovaných webem, zpracování žádostí nebo vyhodnocení životopisů. Se zvláštním odkazem na účel 3.c a související analýzu profilů sociálních médií profesionální povahy volně přístupných na internetu v souladu s oddílem 2.b tvoří právní základ čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení čl. nakládání s údaji, tzn. H. oprávněný zájem odpovědné osoby na prověřování možných rizik pro vhodnost uchazeče obsadit konkrétní volné pracovní místo.

Účel uvedený v části 3.d představuje zákonné zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení (splnění zákonné povinnosti).Po poskytnutí osobních údajů je zpracování v zákoně nezbytné ke splnění právní povinnosti, které odpovědná osoba podléhá.

Právním základem zpracování pro účely uvedené v oddíle 3.e je čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (souhlas uživatele).
Správce může bez vašeho souhlasu provádět zpracování pro stejné účely jako přímé zasílání reklamních materiálů nebo přímý prodej nebo provádění průzkumu trhu nebo obchodních sdělení týkajících se produktů nebo služeb Správce podobných těm, které byly zakoupeny, E - E-mailové adresy a poštovní adresy používejte v souladu a v mezích povolených článkem 130 odst. 4 Kodexu ochrany osobních údajů a Příkazem garanta ochrany osobních údajů ze dne 19. června 2008. Právním základem pro zpracování vašich údajů pro tento účel je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení (oprávněný zájem).

 

Příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny pro účely uvedené v části 3 za účelem:

Subjekty, které typicky vystupují jako zpracovatelé, tzn. tj.: i) osoby, společnosti nebo skupiny kanceláří, které poskytují pomoc a rady Správci v účetních, administrativních, právních, daňových, finančních, inkasních, marketingových a komunikačních záležitostech souvisejících s poskytováním Služeb; ii) subjekty, se kterými je spolupráce nezbytná pro poskytování Služeb (např. poskytovatelé hostingu); iii) subjekty pověřené prováděním prací technické údržby (včetně údržby síťových zařízení a sítí elektronických komunikací) (společně dále jen „příjemci“);
Subjekty, subjekty nebo úřady, kterým musí být vaše osobní údaje sděleny na základě zákonných ustanovení nebo úředních příkazů;
Osoby pověřené Správcem ke zpracování osobních údajů nezbytných pro provádění činností souvisejících s poskytováním Služeb nebo pro jiné účely uvedené v § 3 a které se zavázaly k mlčenlivosti nebo mají odpovídající zákonnou povinnost zachovávat mlčenlivost (např. odpovědné osoby).


Zpřístupnění osobních údajů
Některé z vašich osobních údajů budou předány příjemcům, kteří se mohou nacházet mimo Evropský hospodářský prostor. Správce údajů zajišťuje, aby zpracování vašich osobních údajů těmito příjemci bylo prováděno v souladu s Nařízením. Převody mohou být skutečně založeny na rozhodnutí o přiměřenosti, na smluvních doložkách schválených Evropskou komisí nebo na jakémkoli jiném vhodném právním základě. Další informace lze získat od odpovědné osoby na následující adrese: info@ploseparkhotel.com.

Uchovávání osobních údajů
Osobní údaje zpracovávané pro účely uvedené v části 3 písm. a-b) budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení těchto účelů. Vzhledem k tomu, že zpracování údajů je prováděno za účelem poskytování služeb, bude správce údajů v každém případě zpracovávat osobní údaje do doby stanovené italskými právními předpisy na ochranu zájmů (čl. 2946 a násl. Občanského zákoníku). Pokud jde o životopisy zaslané prostřednictvím webové stránky nebo e-mailem v souladu s odstavcem 3.c, budou osobní údaje uchovávány po dobu, která bude považována za vhodnou pro účel, pro který byly údaje shromážděny. To platí bez ohledu na možnost správce krátce před uplynutím stanovené lhůty pro žádost o prodloužení této doby uchování žadatele znovu kontaktovat.

Osobní údaje zpracovávané pro účely uvedené v odstavci 3.d budou uchovávány do doby stanovené konkrétní povinností nebo platným zákonem.

Na druhou stranu osobní údaje zpracovávané pro účely uvedené v odstavcích 3.e budou uchovávány, dokud subjekt údajů neodvolá souhlas, nebo, pokud k odvolání nedošlo, po stanovenou maximální dobu, kterou bude považovat za vhodnou.

Další informace o době uchovávání údajů a kritériích pro stanovení této doby lze získat od odpovědné osoby na následující adrese: info@ploseparkhotel.com.

Práva subjektů údajů
V souladu s čl. 15 a následujícími Nařízení máte právo kdykoli požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, požadovat jejich opravu nebo výmaz nebo vznést námitku proti zpracování. Máte právo požádat o omezení zpracování v případech uvedených v článku 18 Nařízení a obdržet údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu v případech uvedených v článku 20 Nařízení. .

Jakákoli žádost musí být zaslána písemně odpovědné osobě na následující adresu info@ploseparkhotel.com.

Máte právo kdykoli podat stížnost u příslušného dozorového úřadu (Záruka ochrany osobních údajů) v souladu s čl. 77 Nařízení, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů dochází k porušení platných právních předpisů.

Změny
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí od 29. listopadu 2022. Správce si vyhrazuje právo obsah zcela nebo částečně upravit nebo aktualizovat, a to i z důvodu změn aktuální legislativy. Odpovědná osoba vám proto doporučuje, abyste tuto sekci pravidelně navštěvovali, abyste se dozvěděli o nejnovější a nejaktuálnější verzi tohoto prohlášení o ochraně údajů.

bottom of page